Kategorie

Akční nabídka !

Aktuálně nejsou žádné akce

 

Reklamační řád společnosti D N M company s.r.o.

            1. Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

 1. 2.    „Prodávajícím“ je společnost D N M company s.r.o., Trávníky 201, 768 04 Střílky, identifikační číslo: 25544713 , zapsána v obchodním rejstříku dne 17. listopadu 1998

            Spisová značka: C 31869 vedená u Krajského soudu v Brně.

 Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

 

 1. Reklamační řád společnosti D N M company s.r.o. je nedílnou součástí Obchodních podmínek D N M company s.r.o. 2017. Uzavřením kupní smlouvy (objednávky) Kupující vyjadřuje souhlas s  Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 

 1. Zákazníkem internetového obchodu www.dnmcompany.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

 

 1. 5.    „Prodávající“ při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. „Prodávající“ je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky.

           

            2. Postup reklamace

 

 • Reklamaci zákazník oznamuje písemně na email: reklamace@dnmcompany.cz,  s přiloženou fotodokumentací (poškozeného zboží, i jeho vnějšího obalu), která zaznamenává předmět reklamace a to i s viditelnou šarží a datem expirace tohoto zboží, a řádně vyplněný reklamační protokol. Po zpracování podkladů bude zákazník obeznámen s výsledkem reklamačního řízení. V případě uznání reklamace bude zákazník vyzván k zaslání reklamovaného zboží zpět na adresu: D N M company s.r.o., Nádražní 260, Koryčany 768 05. Reklamované zboží balte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům, přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho dalšímu poškození.
 • Pokud je reklamace oprávněná, zákazník má právo na úhradu prostředků, které vynaložil se zasláním zboží, je však nutno tuto skutečnost doložit (doklad o poštovném).
 • Pokud je reklamace neoprávněná, pak zákazník nemá nárok na uhrazení nákladů spojených se zasláním zboží zpět prodejci.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí veškerých podkladů k reklamaci. O postupu reklamace bude zákazník vyrozuměn emailem. Lhůta je stanovena zákonem č. 89/2012 Sb.

 

Zákazník si může ověřit přijetí reklamace na telefonickém čísle +420 736 537 245 nebo napsat na email reklamace@dnmcompany.cz , kde mu budou poskytnuty náležité informace.

           

 

            3. Povinná kontrola zboží i jeho doručovacího obalu.

 

 1. Kupující přejímá zásilku od dopravce pouze pokud je zcela nepoškozena. Kupující není povinen zboží od dopravce převzít pokud zásilka jeví viditelné známky poškození (balík je roztržen, přelepen páskou Geis, promáčklý nebo jinak poškozený), jelikož je pravděpodobné, že zboží uvnitř takto poškozeného balíku bude zničené, či rozbité. Pokud nepoškozenou zásilku kupující převezme, neprodleně v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

 

 1. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící zboží) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Následná reklamace zboží není možná.

 

 1. 3.    Chyba prodávajícího – jedná se o nezaslané zboží, mylně zaslané, expirace …. aj., v tomto případě hradí zaslání zboží prodávající v plné výši.

NA TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY SE REKLAMACE Z DŮVODŮ UVEDENÝCH V BODĚ 3 NEVZTAHUJÍ.

            4. Závěrečná ustanovení

            Tento reklamační řád nabývá účinnosti  1.5.2017. Změny reklamačního řádu jsou        vyhrazeny.

 


Akční nabídka !

Aktuálně nejsou žádné akceKošík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně