Kategorie

Akční nabídka !

Aktuálně nejsou žádné akce

 

Obchodní podmínky pro velkooobchodní odběratele

Objednávky:

Objednávky lze vytvořit prostřednictvím aktuálního objednávkového formuláře a zaslat na objednavky@dnmcompany.cz, telefonicky pondělí - pátek od 8.00 do 15.00 hodin na čísle 731 479 954 nebo e-shopem www.dnmcompany.cz

 - objednávky odbavujeme do 3-5 pracovních dnů přes doručovatelskou službu GEIS

 - na objednávky telefonickou formou se nevztahuje reklamace

 - po odeslání objednávky a jejím potvrzení na e-mail kupujícího je objednávka závazná pro obě 

   strany (kupujícího i prodávajícího) a má hodnotu uzavřené kupní smlouvy

 V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi poskytneme informace na emailu

obchod.oddeleni@dnmcompany.cz nebo na telefonním čísle 731 479 954

 

Odesílání balíků, poštovné:

 - při odběru nad 2.000 bez DPH neúčtujeme poštovné a balné

 - při odběru pod 2.000 bez DPH účtujeme poštovné a balné ve výši 120,- Kč bez DPH

Další zásilku neodesíláme, dokud nejsou uhrazené vaše faktury po splatnosti


Způsob platby:

 - dobírkou

 - platba předem


Slevy:

množstevní slevy na vybrané druhy zboží jsou uvedeny u každého produktu v našem ceníku

 

Sleva na vybraný druh zboží dle celkového odběru (viz VOC ceník)

Odběr nad :

Sleva v %

5.000 Kč

2%

10.000 Kč

3%

15.000 Kč

5%

 

 

Při odběru nad 15.000,- Kč lze využít dále těchto slev:

Hotovostní platba

1%

Osobní odvoz

1%

Zvýhodněný odběr **

1%

** zvýhodněný odběr = stanovené množství odebraných kusů jednotlivých výrobků (viz. ceník)

  • Uvedené slevy nelze využít, pokud nemáte uhrazeny všechny vaše závazky po splatnosti.

  • Slevy na hotovostní platby nemohou uplatnit odběratelé, kteří z důvodu nedůsledné

   platební morálky, mají určenou platbu v hotovosti jako podmínku další spolupráce.

 

PRO PRAVIDELNÉ VO ODBĚRATELE S PRŮMĚRNÝMI MINIMÁLNÍMI

MĚSÍČNÍMI ODBĚRY NAD 10 000,- KČ NABÍZÍME :

 - bonusové dárky a produkty na podporu prodeje

 - letáky, vzorky produktů, reklamní předměty, poutače

 - poradenství zdarma


Odstoupení od smlouvy:

Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle § 1829 občanského zákoníku.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat telefonicky na čísle 731 479 954 a

emailem:objednavky@dnmcompany.cz

Zboží nám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám přišlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (D N M company s.r.o., Nádražní 260, 768 05 Koryčany). V případě odstoupení od smlouvy ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Platbu, kterou jsme od Vás obdrželi Vám vrátíme až po obdržení vráceného a nepoškozeného zboží.

 

 

 


 

Reklamační řád společnosti D N M company s.r.o.

 

Reklamace:

Kupující má právo reklamovat zboží pokud je obdrží poškozené, v rozporu s kupní smlouvou a nebo se v záruční době objeví skutečnost znemožňující jeho obvyklé používání.

 

Kontrola zboží a jeho doručovacího obalu:

V případě, že kupující přebírá zásilku od dopravce, je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží.

Pokud kupující zjistí, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození (balík je roztržený, přelepený páskou Geis, promáčklý či jinak poškozený) je pravděpodobné, že zboží bude zničené nebo rozbité. Takovou zásilku by měl kupující odmítnout převzít a hned ji reklamovat přímo u dopravce (Geis). Dopravce následně sepíše s kupujícím protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět prodávajícímu.

Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží.

Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možné brát zřetel.

 

Postup reklamace:

V případě reklamace nás prosím kontaktujte předem telefonicky na čísle: 736 537 245 nebo e-mailem: reklamace@dnmcompany.cz Zašleme Vám reklamační protokol a dohodneme se na dalším postupu.

 - Pro posouzení reklamace musí kupující poslat řádně vyplněný reklamační protokol a

   přiloženou fotodokumentaci poškozeného zboží, i jeho vnějšího obalu (= obal zásilky), která

   zaznamenává předmět reklamace a čitelně šarži a datum expirace tohoto zboží.

 - Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

 - Po zpracování podkladů bude kupující obeznámen s výsledkem reklamačního řízení.

 - V případě uznání reklamace bude kupující vyzván k zaslání reklamovaného zboží zpět na  

   adresu: D N M company s.r.o., Nádražní 260, 768 05 Koryčany.

   Reklamované zboží balte do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu,

   vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho dalšímu

   poškození.

 - Pokud je reklamace oprávněná, kupující má právo na úhradu prostředků, které vynaložil se   

   zasláním zboží, je však nutno tuto skutečnost doložit (doklad o zaplacení poštovného).

 - Pokud je reklamace neoprávněná, nemákupující nárok na uhrazení nákladů

   spojených se zasláním zboží zpět prodávajícímu.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 1.7.2019

          


Akční nabídka !

Aktuálně nejsou žádné akceKošík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

K pokladně